Als Dromen niet uitkomen worden er kansen gemist
Klik hier om te doneren

Wie zijn wij

Commissie Youth Dream Nederland

Profiel Ronald Bijnaar

Ik ben geboren in Paramaribo, Suriname, en kwam op 11-jarige leeftijd naar Nederland. Al gauw viel mij -zo jong als ik was- het verschil in welvaart op tussen mijn geboorteland en mijn nieuwe woonplek. Zoals bijna iedereen die op jonge leeftijd zijn land verlaat had ik de droom om goed mijn best te doen, heel veel geld te gaan verdienen en dan terug te keren om mijn land van herkomst te helpen opbouwen. Helaas is dat laatste nog niet gelukt.... Echter door middel van projecten probeer ik datgene wat ik aan kennis en welvaart heb opgebouwd wel te delen met Suriname. Ik werk als projectleider bij de deelgemeente Hoogvliet Rotterdam. Hier ben ik medeverantwoordelijk voor projecten betreffende bewonersparticipatie, leefbaarheid en sociale cohesie en het preventie jeugdbeleid. Tevens ben ik bestuurslid van de stichting Jeugd Welzijn & Recreatie.

Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie (JWR) heeft als doelstelling, het aanbieden, organiseren, en begeleiden van sociaal-culturele activiteiten en activiteiten op sportief gebied, als mede het stimuleren en ontwikkelen van activiteiten en projecten ter bevordering van bewustzijn en educatie van jongeren. JWR richt zich de laatste jaren meer en meer op ontwikkelingssamenwerking - en armoede-bestrijdingsprojecten gericht op de jeugd en volwassenen in Suriname.

Daarnaast is een van mijn hobby's het organiseren van grootschalige muziek-, dans- en sport- evenementen. Het project Youth Dream sluit uitstekend aan op het verwezenlijken van mijn ambities en het is daarom voor mij een grote uitdaging om dit project succesvol af te ronden. Ik hoop op deze manier ook een bijdrage te leveren aan de (verdere) ontwikkeling van Suriname.

Profiel Dennis Franssen

Ik ben Dennis Franssen en vanaf 1996 heb ik mij bezig gehouden met de problematiek van de multiculturele jongeren in de Rotterdamse achterstandswijken. Dit heb ik gedaan in verschillende functies. In 2007 ben ik mij meer gaan orienteren op (uitwisselings)projecten tussen Nederland en Suriname. Op dit moment ben ik werkzaam als verkeersleider bij de Nederlandse Spoorwegen. Aangezien ik met mijn kennis absoluut een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen in Suriname, werk ik vrijwillig mee aan het project Youth Dream.

Commissie Youth Dream Suriname

Profiel Regilio Dodson

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als Super Intendent bij Staatsolie Suriname. Daarnaast ben ik directeur van R.D. Consulting Services.

R.D. Consulting Services is in oktober 2000 opgericht met een tweeledig doel namelijk:
- het ondersteunen van het jong- en kleinondernemerschap in Suriname;
- het initieren, voorbereiden en uitvoeren van gemeenschapsontwikkelingsprojecten vooral gericht op het ontwikkelen van jongeren en jongvolwassenen in zowel de stad als in de verschillende districten in Suriname.

Ik heb altijd goed samengewerkt met stichting Jeugd Welzijn & Recreatie en heb steeds als contactpersoon gefungeerd voor deze organisatie ten behoeve van de verschillende projecten in Suriname.

Ik kan mij helemaal vinden in de doelstelling en de gedachten van het project Youth Dream en wil daar zeker mijn medewerking aan verlenen om dit project tot een groot succes te maken.

Profiel Natalie Lui

Natalie Lui is projectmanager van de Stichting "Ondersteuning Commissie Toezicht Sportprojecten". Zij heeft haar master in Public Administration succesvol afgerond. Natalie doet vrijwilligerswerk en vindt het belangrijk om actief te zijn voor sociale doeleinden. Dit blijkt uit haar inspanningen als jeugdwerker van de jongerenorganisatie de "Yoshua Warriors", bestuurslid van Stichting "Stop Geweld Tegen Vrouwen" en lidmaatschap van de Nationale UNESCO Commissie.

Ik ben christen en mijn geloof is altijd de basis geweest om met passie zaken aan te pakken. De ervaring in mijn jeugdjaren heb ik gekoesterd en weet wat voor betekenis het heeft gehad in de ontwikkeling van mijn persoonlijk leven. Vrijwilligerswerk is begonnen in de kerk, alwaar ik mocht meehelpen met het organiseren van kampen, educatieve avonden en straatacties. Op den duur begon ik te beseffen dat je niet alleen de goede dingen van het leven kan ontvangen zonder terug te geven. Het is belangrijk om betekenisvol te zijn voor jouw omgeving.
De politiek begon mijn aandacht te trekken en ik kreeg interesse voor deelname aan de eerste jeugdparlementsverkiezingen in Suriname.
Ik werd toen gekozen en deed de belofte aan mijzelf en de jeugd om het jeugdwerk op loyale wijze te doen. Het was een gouden kans om mij in te zetten voor de jongeren. Vervolgens werd ik benoemd tot Millennium Development Goals "Youth Officer" om ook op administratief niveau de brug tussen de overheid en de jeugd te mogen slaan ter wille van het promoten van deze VN-ontwikkelingsdoelen.

Het is belangrijk dat jonge mensen beseffen, dat zij de kansen die hen wordt aangeboden met beide handen aangrijpen en streven naar excellentie. De tijd staat niet stil en sommige kansen komen maar een keer langs. Wij allen dragen die verantwoordelijkheid en kunnen op tenminste een jongere (in onze nabije omgeving) een positieve impact hebben, daarom ondersteun ik het project Youth Dream van harte.