Als Dromen niet uitkomen worden er kansen gemist
Klik hier om te doneren

Organisatie

Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie (JWR)

heeft als doelstelling het aanbieden, organiseren en begeleiden van sociaal-culturele activiteiten en activiteiten op sportief gebied, als mede het stimuleren en ontwikkelen van activiteiten en projecten ter bevordering van bewustzijn en educatie van jongeren.

JWR biedt jongeren een platform om uitdrukking te geven aan hun cultuur. Te denken valt aan onder andere eigentijdse muziek en dans als expressie- en bindmiddel. Hiermee beoogt JWR bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van deze jongeren. Essentieel zijn de aspecten waarbij centraal staan het versterken van het zelfvertrouwen, het bewust worden van de eigen kwaliteiten en het vormgeven van een eigen identiteit. Tevens gaat het bij JWR om het ontwikkelen bij de jongeren van respect voor 'de ander' door middel van contact en samenwerking in een intercultureel verband. Vaak wordt jeugd ingezet om als inspirerend voorbeeld andere jeugdigen te interesseren en te bewegen. Persoonlijke ontmoeting met mensen uit andere culturen, confrontatie en bewustwording zijn voor JWR belangrijke middelen om tot verandering in houding en gedrag van individuen en in verhoudingen binnen structuren te komen. De persoonlijke ontmoeting tussen jongeren is een middel om andere doelstellingen te kunnen realiseren.

JWR richt zich de laatste jaren meer en meer op ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijdingprojecten gericht op jongeren. De activiteiten van JWR hebben meestal een relatie met het land Suriname. Stichting JWR bestaat uit drie bestuursleden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Per project wordt er binnen het bestuur gekeken welk bestuurslid de eindverantwoording heeft voor het project. Verder werkt de organisatie JWR op projectbasis samen met organisaties in Nederland en koopt de organisatie waarnodig expertise in.

Afgeronde projecten

  • 2005 - 2006 Millennium Doelen
  • 2007 Youth Dream
  • 2009 Second Chance
  • 2009 - 2010 Uma Un Sa Du
  • Lees meer