Als Dromen niet uitkomen worden er kansen gemist
Klik hier om te doneren

Nieuws

Nieuwsbrief het parelhuis

Beste mensen,

Wij zitten nu in Mei van het nieuwe jaar, het jaar 2013. Wat gaat de tijd toch snel. Er is zoveel te doen en stilzitten kan niet echt als we willen dat het goed blijft gaan met onze pareltjes en het tehuis.

We hopen met deze nieuwsbrief de afgelopen maanden op papier te zetten, zodat iedereen een beeld kan krijgen over de gang van zaken binnen het tehuis en zoals het gaat met de pareltjes.

Er is de afgelopen maanden heel veel gebeurt. We hebben het heel druk gehad, omdat we het afgelopen jaar en zeker tot en met eind februari 2 agogen in dienst hebben gehad. Helaas hebben ze afgezegd op een gegeven moment omdat ze het werk niet meer aankonden. Dit vinden we heel jammer, omdat we veel steun hadden aan deze 2 agogen. Gelukkig kunnen we doorgaan waar zij gestopt zijn. Er zijn door hun dossiers van de kinderen opgebouwd en afspraken met jeugd tand verzorging gemaakt. Ze hebben de begeleidsters ook geleerd hoe mentor gesprekken met de kinderen te voeren.

Gelukkig hebben wij sinds kort, dankzij de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, een orthopedagoog in dienst. Deze stichting zal voor de betaling zorgen.
Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling, omdat onze kinderen de beste begeleiding verdienen.

Door de komst van de orthopedagoog kunnen de begeleidsters ook middels tools van haar hun werk veel beter doen.

Zo is de orthopedagoog al geweest naar de scholen om kennis te maken met de leerkrachten en de kinderen van ons te observeren in de schoolbanken. Afspraken heeft ze ook gemaakt met de scholen, zodat de kinderen de juiste begeleiding krijgen.
Ze heeft afspraken gemaakt met de begeleidsters, zodat middels schriften en formulieren ze op op de hoogte gehouden wordt van de dagelijkse bezigheden en gedrag van de kinderen.

Iedereen is hard bezig te kinderen de juiste opvoeding te geven met genoeg aandacht en begeleiding. Alle begeleidsters hebben mentor kinderen en wordt er erop toegezien dat er op tijd mentor gesprekken gehouden worden, zodat de ontwikkeling van het kind bijgehouden kan worden.
De tools hiervoor krijgen zij ook van de orthopedagoog.

De kinderen krijgen ook nog steeds huiswerkbegeleiding en op school wilt het niet altijd lukken. Ook wat dit onderdeel betreft zijn we blij met de orthopedagoog.

Het afgelopen jaar zijn er 3 kinderen weer geplaatst by hun moeder, waarbij 1 kind bij tante Annie mocht intrekken. Tante Annie heeft aangeboden voor Remilio te zorgen, omdat hij extreem gedrag vertoonde en het niet verstandig was hem nog met de andere kinderen te laten opgroeien. Ze heeft geregeld dat Remilio vanaf de maand juni bij de stichting Mijnzorg terecht kan.

Het is al een tijdje dat het niet goed ging met Presilla. Presilla ging een hele tijd terug op vakantie naar huis en kwam toen met het grootste deel van de medicijnen terug. Van de dokter mocht ze toen niet meer op vakantie naar huis. Haar moeder gaf haar de medicijnen niet, omdat ze vergat, en Presilla nam ze zelf ook niet in terwijl ze al groot genoeg was om dat te kunnen doen.
Vanaf dien ging het berg afwaarts met Presilla. De dokter heeft haar toen een tijd voor observatie in het ziekenhuis laten opnemen.
Presilla is nooit meer de oude geworden en was toen vaak in het ziekenhuis en als ze thuis was ging het dan ook niet meer helemaal goed met haar.
Zo heeft tante Annie in April aangeboden Presilla thuis bij te nemen en voor haar te zorgen. Presilla kon haast niet meer lopen en ging heel snel achteruit. Ze had veel pijn en eten en medicijnen innemen lukte ook niet echt, omdat ze een keel ontsteking had en wondjes in haar mond.
Voor ze haar medicijnen kon innemen en wat kon eten, moest haar mond verdoofd worden.
Het was een hele droevige tijd voor zowel de kinderen als het personeel. De kinderen wisten dat Presilla erg ziek was en het personeel wist dat Presilla niet lang meer zou leven.
De kinderen en het personeel mochten haar dagelijks bezoekjes brengen bij tante Annie thuis.
Op 28 April om 3 u in de ochtend overleed Presilla en op 02 Mei werd ze begraven.
Voor de begrafenis is er een dank dienst geweest, waarbij tante Annie vertelde over Presilla.
Tante Annie heeft die periode alles in orde gemaakt voor de begrafenis. Dit allemaal in overleg met de familie en het Parelhuis.

Tante Annie helpt veel mee. Ze haalt elke zaterdag de eieren voor de kinderen op, ze brengt een paar kinderen op de donderdag naar atletiek en op de zondag brengt ze zo nu en dan de kinderen ook naar de kerk.
Middels deze nieuwsbrief willen we daarom tante Annie heel hartelijk bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen maanden voor de kinderen heeft gedaan.

In deze nieuwsbrief willen we ook de volgende stichtingen en bedrijven bedanken voor hun steun die ze het afgelopen jaar gegeven hebben en bij sommigen is het al jaren dat ze het Parelhuis steunen.

Dankzij de Stichting "Blaka Rosoe" hebben de kinderen van het Parelhuis een mooi huis om in te wonen. Elk kwartaal krijgt het huis een onderhouds beurt, waarbij de dingen die kapot gaan vervangen worden en het huis krijgt van buiten ook een schoonmaak beurt.
De gordijn rails die bevestigd waren bij de ramen gingen allemaal stuk, dus zijn alle ramen nu van roede's voorzien voor de gordijnen.
Omdat het zo warm boven was, zijn de ramen boven ook vervangen door shutters.
De badkamers en toiletten zijn allemaal gerestaureerd en waar moest zijn er nieuwe tegels en muren geplaatst.
De keukenkasten zijn allemaal voorzien van nieuwe deur hendels.
Zodra de heer Henk Rutten in het land is, en dat is een paar keer per jaar, mogen wij boodschappen halen bij De Best Mart.

Van VK Office Supplies krijgen we maandelijks SRD 750,-- voor het helpen betalen van begeleidsters. Zij doen het nu al 2 jaar en wij zijn hiermee erg blij.

Van bestuurslid Ronald Bijnaar van de Stichting Jeugd Welzijn en Recreatie mochten wij een bedrag van EUR 4.160,-- in ontvangst nemen. Met dit bedrag konden we alle shutters in de recreatie ruimte laten vervangen door schuiframen. Het restant bedrag mochten we gebruiken voor de kinderen hun paasvakantie en grote school vakantie.

De heren van de Ronde Tafel zorgden ervoor dat het Parelhuis nieuwe zonne boilers kreeg. Nu kan er dus ook gebruik worden gemaakt van warm water, waardoor we wat hygiene betreft beter werk kunnen verrichten.

Afgelopen kerst mochten wij ook van het bedrijf UCC een cheque in ontvangst nemen, waardoor we weer wat exploitatie kosten konden inlopen.

Zo zijn er nog een een heleboel mensen en stichtingen waar wij geregeld kleding, schoeisel en levensmiddelen mogen ontvangen.

Wij hopen dat al deze mensen die denken aan de kinderen van het Parelhuis ons blijven steunen, zodat wij het goede werk kunnen blijven doen.vv Saskia Rado


Stichting Prasoro

De Stichting Prasoro voor het kind in nood zal met het gedoneerde bedrag besteden voor de renovatie van het grote meisjeshuis.
De stichting heeft hiervoor een begroting en foto's bij de organisatie aangeleverd.

Het Parelhuis

Het Parelhuis gaat met de ontvangen middelen de shutters van de beneden verdieping vervangen voor schuiframen. Dit omdat de shutters elke keer los raken en vallen, waardoor er scherven op de vloer vallen. Dit is zeer gevaarlijk voor de kinderen.

Verder gaan zij in de paasvakantie en grote schoolvakantie buiten de stad met de kinderen met de kinderen logeren. De kinderen zijn dan voor een paar dagen met de begeleidsters op een buiten plek aan het water. Dit vinden de kinderen heel erg gezellig en worden er allerlei educatieve en recreatieve activiteiten met de kinderen gedaan.