Als Dromen niet uitkomen worden er kansen gemist
Klik hier om te doneren
 • Kraskaart

  De samenleving kan door middel van de kraskaart een bijdrage leveren

  Lees meer
 • Nieuws

  Nieuws over dit project vind u hier

  Lees meer
 • Vrienden van Youth Dream Klik hier

Het Project Youth Dream

In een samenleving die zich in toenemende mate gaat kenmerken door bezuinigingen bij overheden en door individualisering van de maatschappij zijn sociale verbanden en onderlinge zorg van groot belang. Daarom wil de organisatie met het project Youth Dream de Nederlandse en Surinaamse gemeenschap uitdagen en bewust maken dat zij zelf het verschil kunnen maken om kinderen in achterstandsituaties te ondersteunen. Kinderen zijn de bouwstenen van de toekomst.

Het project heeft als doel om jaarlijks twee Surinaamse kinderinstellingen te adopteren en hen met een financiele bijdrage te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap dit bedrag doneert. Per persoon zal zowel in Nederland minimaal 1 euro als in Suriname minimaal 1 SRD gevraagd worden om per jaar aan dit project te doneren.

Dit bedrag wordt aan de instellingen gedoneerd om bijvoorbeeld hun accommodatie op te knappen, hun personeel te scholen, om de kinderen van nieuwe materialen en kleding te voorzien of de kinderen leukere en educatieve vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Naast de gemeenschappen zullen er ook sponsors, fondsen, bedrijven en overheden in Nederland en Suriname gevraagd worden om ook een bijdrage aan het project te leveren.Overhandiging van het bedrag

Voor 2012 zijn de volgende twee instellingen genomineerd namelijk het Parelhuis en "Stichting Prasoro voor het kind in nood"

Op vrijdag 28 december a.s. om 13.00 uur zal de heer Ronald Bijnaar bestuurslid van Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie bij stichting Prasoro voor het kind in nood aan de beide tehuizen het bedrag overhandigen